Jonas delade grejer | 2010-01-08

  • Sverigedemokraterna och Reklambyrån
  • – “Men att någon tar emot pengar, låter sig köpas, av personer som inte tror på demokratin och människors lika värde, det är för mig helt uppåt väggarna. Det spelar ingen roll hur de kommer försöka värja sig. Tar du emot pengar från Sverigedemokraterna ställer du upp på ett samhälle där Sverigedemokraterna har makt och inflytande.”