Memoto Lifelogging Camera

A tiny, automatic camera and app that gives you a searchable and shareable photographic memory.

Jag gick in och stöttade projektet med några dollars. Gillar Martin Källström som är en av grundarna. Här kan du läsa mer om Memoto. Målet var att få in $50,000 före den 30 november. Just nu är man uppe i $102,856. Kul!