Vill du göra skillnad? Var annorlunda.

Vi är i början av 2009. Så spännande att känna pirret i magen och förväntningarna på hur året kommer att bli. Utmaningar och möjligheter. Så är det verkligen.

Jag tror att 2009 kommer att handla mycket om att våga.

Våga vara kreativ, tänka nytt.
Våga vara tydlig, stå för något .
Våga vara annorlunda, skapa upplevelser.

»Vill du göra skillnad? Var annorlunda.«
Steve Henry, copywriter