Vill du göra skillnad? Var annorlunda

Vi är i början av 2009. Så spännande att känna pirret i magen och förväntningarna på hur året kommer att bli. Utmaningar och möjligheter. Så är det verkligen.

Jag tror att 2009 kommer att handla mycket om att våga.

  • Våga vara kreativ, tänk nytt
  • Våga vara tydlig, stå för något
  • Våga vara annorlunda, skapa upplevelser

»Vill du göra skillnad? Var annorlunda.«

Steve Henry, copywriter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.