Vad är det egentligen att vara normal?

Det är förstås normalt att vilja vara normal men ju snävare norm, desto mer intolerans, fördomar, utstötningar mellan olika människor och grupper. Enligt WHO är detta stigma den enskilt viktigaste faktor till att människor med psykiska sjukdomar inte får rätt behandling.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.