Jonas delade grejer / 2009-10-16

  • Dags att omdefiniera begreppet nyhet
  • – Eftersom vem som helst kan leverera och nå ut via Internet förändras rollerna för vem/vilka som kan stå som avsändare för nyheterna. En stor skillnad som jag uppskattar är att mitt nätverk inte fokuserar på skvaller och tråkiga nyheter (som säljer lösnummer).

  • Saltå Kvarn är Äkta Vara
  • – Gillar formuleringen på slutet; “Saltå Kvarn har aldrig använt – och kommer aldrig att använda – några tillsatser. Saltå Kvarn är alltid äkta vara: Av det naturen ger – och inget annat.”

  • Blog Action Day 2009: Climate Change
  • – I added my name to those across the world asking Obama to act on climate change. Add your name too!