Jonas delade grejer | 2009-11-22

  • BEFRIAD ZON: Ignorant att inte använda Twitter 2009
  • – Brit Stakston reder ut begreppen. Skygglappar och dessutom diss av nya möjligheter bottnar troligtvis i okunskap, rädsla och brist på intresse för sin och andras utveckling. Tyvärr.

  • Din byrå kan inte socialmedia.
  • – “Reklambyråer gör annonser. Ibland gör de trycksaker, men bäst av allt är ändå när man får göra en riktigt fin annons. Så har det varit de senaste hundra åren och mycket lite tyder på att någon förändring kommer att ske”.