Kommunikation skapar framtidstro

Månadsskifte okt/nov. Jag är optimistisk! Ser många nya möjligheter och behov. Marknaden är försiktig och avvaktande, vilket gör att behovet av att kommunicera ökar.

Läste om ett intressant frukostseminarium som JMW kommunikation håller för inbjudna den 27 november. Läs om det. Tänk efter. Hur ser du på möjligheterna att föra en öppen dialog med anställda och kunder om osäkerheten som just nu råder på marknaden? Hur kan vi föra en dialog om framtidens möjligheter istället för att fokusera på återhållsamhet här och nu? 

Vad tycker du?